คำถามที่พบบ่อย
FAQ

1.กฏ และข้อบังคับสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2.ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ สมัครอย่างไร ที่ไหน

สามารถกรอกในใบสมัครแบบออนไลน์
และอัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร และภาพถ่าย (ไฟล์ .jpg) ผ่านระบบ Google Forms

หรือ

สมัครด้วยตนเองในวันพบปะสังสรรค์ของสมาคมฯ
(ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน ณ ร้านอาหารอิ่มสบาย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระหว่างเวลา 12.00-14.00น.)

3.ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการสมัครสมาชิกสมาคมฯ ในนามบุคคล

 1. รูปถ่ายสี 1 รูป (กรุณาส่งเป็นไฟล์ .jpg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi)

 2. สำเนาบัตรประชาชน

 3. สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น หรือกรณีที่ท่านยังไม่มีสัญญานเรียกขานให้แนบสำเนาประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

4.ทางสมาคมฯ ใชัระยะเวลาในการดำเนินการนานเท่าใด ถึงจะได้รับบัตรสมาชิก

ใช้เวลาในการดำเนินการ ประมาณ 3-4 สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับเอกสาร และข้อมูลครบถ้วน

5.อยากทราบว่า จะสามารถรับบัตรสมาชิก/หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกได้ที่ไหน อย่างไร

สำเนาบัตรสมาชิก/หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก จะจัดส่งให้ท่านผ่าน E-mail เป็นอันดับแรก
และจะจัดส่งบัตรสมาชิก/หนังสือรับรองพร้อมกันทางไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้ในใบสมัคร

6.ตอนนี้เป็นสมาชิกของสมาคมฯอยู่ และยังคงสถานะการเป็นสมาชิก ต้องการจะต่อใบอนุญาตต้องทำอย่างไร

สมาชิกแบบตลอดชีพ และสมาชิกสามัญราย 5 ปี ที่ยังไม่พ้นจากสมาชิกภาพของสมาคมฯ
ท่านสามารถนำสำเนาบัตรสมาชิกใช้ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตได้ทันที

7.ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณเรียกขาน แต่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อนำไปขอสัญญาณเรียกขานสามารถทำได้หรือไม่

สามารถทำได้ โดยยื่นเอกสารเช่นเดียวกับการสมัครสมาชิกสมาคมฯปกติ

หลังจากได้รับสัญญาณเรียกขานแล้ว ให้ท่านต้องแจ้งกลับมาที่สมาคมฯ เพื่อนายทะเบียนดำเนินการออกบัตรสมาชิก และจัดส่งให้ท่านต่อไป

8.เป็นสมาชิกสมาคมฯ อยู่แล้ว และต้องการ หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ต้องทำอย่างไร

อีเมล์เข้ามาที่ member@rast.or.th โดยแจ้งสัญญาณเรียกขาน พร้อมเลขที่สมาชิกของท่าน

ระบุที่หัวข้ออีเมล์ว่า "ต้องการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก และตามด้วยสัญญานเรียกขานของท่าน"

หมายเหตุ:- หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก จะออกให้สำหรับผู้ที่ยังคงสถานะการเป็นสมาชิกกับสมาคมฯ
แต่อาจจะไม่มีบัตรสมาชิก หรือบัตรสมาชิกใบเดิมสูญหาย ในการที่จะนำไปใช้สำหรับยืนยันการเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อต่อไปอนุญาต

หากท่านยังคงสถานะการเป็นสมาชิกสมาคมฯ และต้องการต่ออายุใบอนุญาต
ท่านสามารถนำสำเนาบัตรสมาชิกสมาคมฯ เพื่อใช้อ้างอิงการต่อใบอนุญาตได้เลย

9.ถ้าอยากจะต่ออายุใบอนุญาต ต้องทำอย่างไร

ทางสมาคมฯ ไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้ การต่อใบอนุญาต ท่านจะต้องดำเนินการด้วยตนเอง

หรือ

ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนท่านได้ โดยไปยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาติได้ที่สำนักงาน กสทช. หรือกสทช. เขต ในพื้นที่ท่านอาศัยอยู่

10.เคยเป็นสมาชิกสามัญรายปี ตอนนี้หมดอายุแล้ว สามารถต่ออายุได้หรือไม่

ปัจจุบันสมาคมฯ ไม่รับสมัครสมาชิก หรือต่ออายุสมาชิกสามัญรายปีแล้ว

ในกรณีที่สมาชิกภาพของทางหมดไม่เกิน 1 เดือน ท่านสามารถแจ้งความจำนงในการต่ออายุสมาชิกภาพแบบสามัญราย 5 ปีได้ทันที
โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก "ต่ออายุสมาชิกราย 5 ปี"
กรอกข้อมูล และชำระค่าต่ออายุสมาชิก 700 บาท

หากสมาชิกภาพของท่านขาดเกิน 1 เดือน ท่านจำเป็นต้องสมัครสมาชิกใหม่
โดยชำระค่าสมัครสมาชิกสามัญราย 5 ปี จำนวน 800 บาท

11.ตอนนี้เป็นสมาชิกสามัญ/รายปีอยู่ ต้องการเปลี่ยนสถานะเป็นสมาชิกตลอดชีพ ทำได้หรือไม่

สามารถทำได้ หากสมาชิกภาพสามัญของท่านยังไม่หมดอายุ หรือหมดอายุไม่เกิน 1 เดือน
โดยโอนชำระค่าเปลี่ยนสถานะจากสมาชิกสามัญ/รายปี เป็นสมาชิกตลอดชีพได้
โดยโอนชำระเงินจำนวน 2,000 บาท ระบุหมายเลขสมาชิกเดิม และแจ้งว่าต้องการเปลี่ยนสถานะสมาชิก

หากสมาชิกภาพของท่านขาดเกิน 1 เดือน ให้สมัครสมาชิกใหม่
โดยชำระค่าสมัครสมาชิกแบบตลอดชีพ จำนวนเงิน 2,100 บาท

12.วิธีการที่จะชำระค่าสมัครสมาชิก มีวิธีไหนบ้าง

13.รูปถ่ายสำหรับสมัครสมาชิกฯ ใช้รูปกี่นี้ว

ใช้รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว เป็นไฟล์ .jpg ความละเอียดไม่ควรต่ำกว่า 300 dpi
และสามารถใช้รูปถ่ายหน้าตรงที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้

14.สมาชิกแต่ละประเภท ต่างกันอย่างไร

 • สมาชิกสามัญราย 5 ปี / 5 Years Annual Member ฿800 - ค่าแรกเข้า 100 บาท และค่าสมาชิก 700 บาทต่อปี
  จำเป็นจะต้องต่ออายุทุกๆ 5 ปี โดยชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุครั้งละ 700 บาท

 • สมาชิกตลอดชีพ / Life Member ฿2,100 - มีค่าแรกเข้า 100 บาท และค่าสมาชิก 2,000 บาท
  บัตรสมาชิกเป็นสีเงิน

 • สมาชิกตลอดชีพบัตรทอง / Gold Life Member ฿5,000 - ไม่มีค่าแรกเข้า และค่าสมาชิก 5,000 บาท
  บัตรสมาชิกเป็นสีทอง

15.การเป็นสมาชิกตลอดชีพ และตลอดชีพบัตรทอง แตกต่างกันอย่างไร

สมาชิกสมาคมฯ สามัญตลอดชีพ ระดับบัตรทอง มีศักดิ์ และสิทธิ์เทียบเท่ากับสมาชิกสามัญตลอดชีพ ระดับบัตรเงิน
ทุกประการ

อนึ่ง การที่ท่านมีความสมัครใจ ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกในแบบตลอดชีพบัตรทองนั้น เป็นความภาคภูมิใจของท่านว่าท่านได้เป็นผู้สนับสนุนสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ในระดับบัตรทอง

เมื่อท่านได้เข้าเป็นสมาชิกกับทางสมาคมฯ แล้วนั้น ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางสมาคมฯ เท่าที่โอกาสอำนวย

15/1.ตอนนี้เป็นสมาชิกตลอดชีพ ต้องการที่จะเป็นสมาชิกตลอดชีพบัตรทอง จะชำระเฉพาะส่วนต่างของค่าสมาชิกได้หรือไม่

ไม่ได้

สมาชิกสมาคมฯ สามัญตลอดชีพ ระดับบัตรทอง มีศักดิ์ และสิทธิ์เทียบเท่ากับสมาชิกสามัญตลอดชีพทุกประการ
โดยที่ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะสมัครสมาชิกประเภทใด
และมิใช่เป็นการปรับระดับสมาชิกสามัญฯตลอดชีพให้สูงขึ้น จึงไม่สามารถชำระค่าสมาชิกเฉพาะแค่ส่วนต่างได้

อนึ่ง การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในแบบตลอดชีพบัตรทองนั้น เป็นการที่ท่านมีความสมัครใจ เป็นความภาคภูมิใจของท่านว่าท่านได้เป็นผู้สนับสนุนสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ในระดับบัตรทอง

เมื่อท่านได้เข้าเป็นสมาชิกกับทางสมาคมฯ แล้วนั้น ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางสมาคมฯ เท่าที่โอกาสอำนวย

16.ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม แต่อยากขอไปเข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำได้หรือไม่

สามารถทำได้

ทางสมาคมฯ มีนัดหมายกันวันอาทิตย์แรกของทุกเดือน
ที่ ร้านอาหารอิ่มสบาย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตั้งแต่เวลา 12.00-14.00 น.

17.อยากติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของสมาคมได้อย่างไรบ้าง

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทของทางสมาคมฯ

แบบภาษาไทยได้จากทางเว็บไซด์ www.rast.or.th

แบบภาษาอังกฤษ http://www.qsl.net/rast

Facebook ของทางสมาคม ที่ http://www.facebook.com/rast.org

18.ใบอนุญาตหาย ต้องทำอย่างไร

 • การขอใบอนุญาตใบใหม่ ในกรณีสูญหาย
  1. กรอกแบบฟอร์ม บันทึกแจ้งเอกสารสูญหาย คท.25 โหลดได้จากลิงค์นี้
  แบบ คท.25
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางที่สูญหาย (ถ้ามี)
  5. สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมฯ
  6. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
  7. ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต 214 บาท

 • ดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น โดยนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการขอใบอนุญาตฉบับใหม่ ที่สำนักงาน กสทช. หรื กสทช. เขตต่างๆ ทั่วประเทศ

19.ต้องการสมัครสมาชิกสมาคมฯ แต่ใบอนุญาตหาย ไม่สามารถส่งสำเนาเพื่อประกอบการสมัครได้ ต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถใช้สำเนาเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการสมัครสมาชิกได้

 • สำเนาใบตั้งสถานี ที่มีสัญญาณเรียกขานของท่าน

 • สำเนาใบใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร ที่มีสัญญาณเรียกขานของท่าน

 • สำเนารายชื่อผู้รับประกาศนียบัตร และใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น จากเว็บไซด์ของ สำนักงาน กสทช. (http://apps.nbtc.go.th/callsign/) ที่มีสัญญานเรียกขานของท่าน และเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนากำกับ
  มาบนเอกสาร


20.ส่งเอกสารแล้ว รบกวนช่วยตรวจสอบ และตอบกลับให้ด้วยว่าครบหรือเปล่า จะได้ดำเนินการโอนชำระค่าสมัคร!!

 • เมื่อท่านมั่นใจว่าท่านได้ส่งเอกสารครบถ้วน และทำตามขั้นตอนแล้ว ท่านสามารถโอนชำระเงินได้ทันที

 • หากทางสมาคมฯ พบว่าเอกสารท่านไม่ครบถ้วน จะติดต่อกลับไปตามอีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์
  ที่ท่านได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือท่านสามารถสอบถามโดยตรงได้ทาง Line official ของ Rast ที่ @rast

21.บัตรสมาชิกหาย ต้องการทำบัตรใหม่ ต้องทำอย่างไร

 • กรอกข้อมูลในใบสมัครผ่านระบบ Google Forms คลิกเลือกที "ขอทำบัตรใหม่" และกรอกข้อมูลของท่าน

 • โอนชำระค่าออกบัตรสมาชิกใหม่ จำนวน 100 บาท มาที่บัญชีสมาคม

ชื่อบัญชี สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์
KTB Saving Account Number: 034-1-86101-4

หรือ

ชำระเงินผ่าน Line Shop: @rastshop

22.กรณีสอบผ่าน ได้รับใบประกาศแล้ว แต่ใบประกาศหาย และยังไม่เคยขอ Callsign จะสมัครสมาชิกสมาคมฯ ได้หรือไม่

ในกรณีใบประกาศนัยบัตร หรือใบอนุญาตหาย ให้แจ้งเอกสารหาย และขอใบแทนใบประกาศนียบัตร / ใบแทนใบอนุญาต ที่ สำนักงาน กสทช. หรือที่ กสทช. ภาค/เขตต่างๆ ทั่วประเทศ

จากนั้น นำใบแทนใบประกาศนียบัตร / ใบแทนใบอนุญาต มาใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ

23.บัตรสมาชิกสมาคมฯ มีแบบไหนบ้าง และหน้าตาบัตรเป็นอย่างไร


24.ต้องการให้จัดส่งหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก หรือบัตรสมาชิกไปที่อยู่อื่นที่ไม่ไช่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สามารถทำได้หรือไม่

ในขั้นตอนการกรอกข้อมูล online จะมีที่ให้กรอกข้อมูลด้านที่อยู่ 2 จุด

 • ที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งเอกสาร

 • ที่อยู่ในต่างประเทศ สำหรับชาวต่างชาติ / สำหรับคนไทยให้กรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
  (หากนอกเหนือจากที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร)

25.เคยเป็นสมาชิกสมาคมฯ แบบตลอดชีพอยู่ แต่ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต (ใบอนุญาตขาดอายุ และ โดนถอน Callsign) ต้องทำอย่างไร

ให้ท่านเข้าไปกรอกข้อมูลในใบสมัคร คลิกเลือกที่ "อัปเดตข้อมูลสมาชิก" และอัปโหลดไฟล์ดังต่อไปนี้

 • รูปถ่ายสี 1 รูป (กรุณาส่งเป็นไฟล์ .jpg ความละเอียดไม่ควรต่ำกว่า 300 dpi)

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น


ในกรณีที่ท่านต้องการต้องการขอสัญญาณเรียกขาน ใหม่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 • ยื่นเอกสารสมัครสมาชิกสมาคมฯ โดยใช้ใบประกาศนียบัตรที่ท่านได้รับจากทางสำนักงาน กสทช. เมื่อท่านสอบผ่านเป็นนักวิทยุสมัครเล่น

 • เมื่อทางสมาคมฯ ดำเนินการงานสมาชิกแล้ว จะออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก เพื่อให้ท่านไปขอสัญญาณเรียกขานด้วยตนเอง ที่สำนักงาน กสทช.

 • เมื่อท่านได้รับสัญญาณเรียกขานใหม่แล้ว ให้ท่าน "อัปเดตข้อมูลสมาชิก" และอัปโหลดไฟล์ลงในใบสมัครผ่านระบบ Google Forms เพื่อดำเนินการบันทึกสัญญาณเรียกขานใหม่ท่านเข้าระบบฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมฯ

 • หากท่านประสงค์จะทำบัตรสมาชิกใหม่ ให้ท่านกรอกข้อมูล และสัญญาณเรียกขานใหม่ที่ "ขอทำบัตรใหม่" เมื่อสมาคมตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น จะจัดส่งให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้กรอกไว้ตอนที่ยื่นเอกสารสมัครสมาชิก

Update: 30 August 2022 1614 (UTC+7)

12/1.ค่าสมัครสมาชิกค่าสมัครสมาชิกแต่ละประเภท