รวมความรู้รหัสมอร์ส

ไฟล์เสียงฝึกรับรหัสมอร์

ไฟล์เสียงจากเทปคลาสเซตสำหรับฝึกรับรหัสมอร์ส

โดย ร.ท.จำลอง เชื้อไทย ร.น. HS1AAM (SK)

เทปม้วนที่ 1 หน้า A
ความเร็ว 4-8 คำ/นาที

เทปม้วนที่ 1 หน้า B
ความเร็ว 4-8 คำ/นาที

เทปม้วนที่ 2 หน้า A
ความเร็ว 8-12 คำ/นาที

เทปม้วนที่ 2 หน้า B
ความเร็ว 8-12 คำ/นาที