วิทยุสมัครเล่น
Amateur Radio

วีดีทัศน์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยุคมนาคม ตอนที่ 1

"วิทยุสื่อสาร"

วิทยุสื่อสารคืออะไร? มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน?

วีดีทัศน์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยุคมนาคม ตอนที่ 2

"วิทยุสมัครเล่นใช้ยังไงให้ถูกต้อง"

การใช้งานวิทยุสมัครเล่นให้ถูกต้องนั้น ทำได้อย่างไร?

วีดีทัศน์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยุคมนาคม ตอนที่ 3

"โลกของนักวิทยุสื่อสาร"

ในโลกของนักวิทยุสมัครเล่นนั้น พวกเขาใช้วิทยุสื่อสารในการติดต่อสื่อสารกันกันอย่างไร?
มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานวิทยุสื่อสารเป็นอย่างไร?