ยินดีต้อนรับเข้าสู่งเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพรบรมราชูปถัมภ์

สื่อสังคมออนไลน์ของสมาคมฯ
Social Media

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อแบ่งบันข้อมูล ข่าวสาร ภาพถ่าย และวีดีโอที่น่าสนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่น สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่นไหวของสมาคมฯ ได้ที่

Line Official Account 

Line OpenChat