วิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

ข้อมูลดาวเทียม
วิทยุสมัครเล่นในปัจจุบัน

Satellite Frequency Coordination

IARU Amateur Satellite Frequency Coordination

การประสานงานคลื่นความถี่สำหรับดาวเทียม
ที่ใช้งานความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่น กับ IARU