สมาชิกสมาคม

หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่

ติดตามรายละเอียด และผลการสมัครสมาชิก หรือต่ออายุสมาชิกได้ที่

http://www.rastmember.org

ระบบค้นหาข้อมูลสมาชิกสมาคม

http://www.rast.or.th/membership/search

ระบบค้นหาข้อมูลการจัดส่งบัตรสมาชิกสมาคม

http://www.rast.or.th/membership/emstrack